bedrijfsinforamtie

  • Inschrijven kan schriftelijk met het inschrijfformulier dat u achter in de brochure vindt, of via de website.Uw inschrijving geschiedt voor de volledige geboekte lezingencyclus en is bindend.
  • Als de lezingenreeks waarvoor u zich opgaf is volgeboekt of niet doorgaat, wordt uw inschrijfgeld uiteraard terugbetaald.
  • Circa twee weken voor aanvang van de cyclus ontvangt u bericht per e-mail of brief met de exacte data.
  • Afzeggen kan tot drie weken voor de aanvang van de lezingen. Er wordt dan wel € 15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn bent u het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Betalingen s.v.p. overmaken op giro NL81 INGB 0009 3159 94 t.n.v. Bureau LeonArt, Sanatoriumlaan 15, Zeist. U ontvangt dus geen aparte factuur!
  • U mag (in overleg) altijd van locatie wisselen of iemand anders uw plaats laten innemen.
  • Wilt u later toch nog een extra lezing willen volgen dan bedragen de kosten hiervoor € 20.
  • Bureau LeonArt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van hem uitgaande activiteiten.

Snel naar ...

facebook logo klein
blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Like ons op Facebook